Gör att de aktiviteter om syns i kalendern också syns i flödet med nyheter.