Vad vi erbjuder

Äpple-icon

Nulägesanalys

Nulägesanalys – där vi fokuserar på hur just du kan må bättre och vad du vill ha ut av dina besök hos oss.

Det kan handla om stress och brist på återhämtning, klimakterierelaterade bekymmer, lip- eller lymfödem, en mage som inte fungerar optimalt, upplevd energilöshet,  svårt att sova eller värk i kropp och leder osv...

Under ditt besök går vi grundligt igenom hur du mår och lever idag, för att gemensamt lägga upp en plan för hur du vill må i framtiden. Vi gör också en postural nulägesanalys och går igenom eventuella obalanser i muskulaturen som kan ha en bidragande orsak till ditt mående.

Kontakta oss »

Utbildningar

Vi tillhandahåller specialdesignade utbildningar för dig som är intresserad av en djupare förståelse för kroppens komplexa system.

Med fokus på lymfsystem, immunsystem, cirkulation och hormonell hälsa, strävar vi efter att förse dig med en omfattande förståelse av dessa vitala aspekter.

Läs mer här »

Bli klient: Fatta kroppen och må bättre!

Vår behandling där alla delar ingår: Nulägesanalys, biofeedback och holistisk hormonbalansering. Om hur du kan hjälpa kroppen till ett bättre utgångsläge och minska eller bli av med dina besvär.

Läs mer här »

Hormonella obalanser

Genom att förstå våra hormoner kan vi må otroligt mycket bättre!

Hormonella obalanser är ganska vanligt hos våra klienter. Det kan yttra sig på många olika sett och därför ha många olika lösningar. Lösningen kan innebära fokus på mage/tarm, stöttning av lever och vår avgiftning, återhämtning, eller tillskott för att kunna bilda sina hormoner och signalsubstanser.

Till många hormoner finns en eller flera signalsubstanser knutna. Genom att jobba med dessa och med utgångspunkt från dina behov, kan vi nå fantastiska resultat.

Kontakta oss »

Biofeedback icon white

Biofeedback

Biofeedback utgör en central del i hur din behandling hos Fatta Kroppen Kliniken. Genom biofeedback kan vi analysera andningsbeteende, hjärtfrekvens-variabilitet, hjärtfrekvens, saturation, fingertemperatur och CO2 halt i utandningsluften vilket är den enskilt viktigaste parametern för bedömning av stressnivån.

Efter mätning och analys lägger vi upp ett individuellt anpassat träningsprogram av andningen.

Kontakta oss »

Företag

Vill ni att vi arrangerar en specialanpassad föreläsning eller workshops på ert företag?

Låt oss diskutera ett upplägg som går ut på att du och dina medarbetare får en mer hälsosam arbetssituation, Fattar Kroppen och Må (ännu) Bättre!

Kontakta oss »