”Våra klienter är oftast personer med hög stressnivå, dränerade på energi och som känner sig uppgivna eftersom doktorn varken hittar orsak eller någon lösning.”

Bli klient

Vår behandling går ut på utvärdera hur du kan hjälpa kroppen till ett bättre utgångsläge och minska dina besvär, eller helt bli av med dem! Vi utgår ifrån att du som individ med en helhetssyn på din hälsa tar ansvar för den och är medveten om att små förändringar i din livsstil kan ha en stor inverkan på din fysiska och mentala hälsa.

Vi förser dig med de verktyg du behöver för att din kropp ska fungera på bästa sätt, så att du kan öka din livskvalitet och minska risken för hälsoproblem på lång sikt.

 • Med hjälp av biofeedback mäter vi dina reaktioner som påverkas av stress.
 • Med en postural nulägesanalys lättar/lossar vi på spänningar.
 • Med hälsorådgivning och eventuella kosttillskott under en period, hjälper du ditt system tillbaka till sitt normalläge.
 • Alla besök varar i 75 minuter.
 • Alla besök avslutas med att du får en personligt utformad andningsövning att jobba med hemma.
 • Utgångsläget för en behandling består av fyra besök, men kan komma att variera.

För vem?

Läs om vilka klienter som söker och får hjälp av oss.

Besök 1:

Utvärdering och målsättning

Vid det första tillfället fokuserar vi på att utvärdera din nuvarande livsstil och identifiera specifika områden du vill ha hjälp med. Vi sätter upp realistiska mål för din behandling och du får med dig övningar att jobba med hemma.
Med biofeedback genomför vi en mätning av parametrar som påverkas främst av stress och dina andningsmönster (vilka hänger ihop).  Du får också en postural nulägesanalys som går ut på att hitta spänningar och lossa på dem.

Besök 2&3:

Uppföljning och eventuell korrigering

Det andra besöket sker efter cirka fyra veckor, samma som mellan andra och tredje besöket. Återigen sker analys med hjälp av biofeedback samt en postural nulägesanalys. Vi följer upp övningar du har jobbat med hemma och ditt relaterade mående. Övningar på egen hand fortsätter hemma mellan besöken.

Besök 4:

Utvärdering och planering för fortsatt framgång

Det fjärde besöket sker efter cirka åtta till tio veckor och då fokuserar vi på att utvärdera dina framsteg och planera för fortsatt framgång. 

För vem?

Till oss kommer ofta personer som sökt vård men inte fått någon hjälp med sina besvär och doktorn hittar varken orsaken till problemen eller sjukdom.

För män som kommer till oss är det ofta stressrelaterade orsaker som skapar obalanser i kroppen.

Kvinnor söker ofta hjälp för ”dåligt mående” Det är något som skaver men det hittas inga fel hos doktorn. Det kan handla om trötthet som inte går att vila bort, svårt att hålla fokus eller sk dimhjärna, besvär i samband med klimakteriet, oro över symptom på sköldkörtelrubbningar men ”allt är inom referens”. Symptom på sköldkörtelbesvär kan vara  tex  viktuppgång, torr hud, håravfall och trötthet. Men viktuppgång som har behandlats med mer motion utan framgång kan istället vara ödem som kan vara mycket besvärande och påverka livskvaliteten på ett negativt sätt.

Eftersom många av dessa symptom kan vara diffusa och svåra att härleda är det viktigt med ett holistiskt förhållningssätt för att komma åt orsaken och därefter jobba med att lindra och läka.

Pris

Pris per behandlingstillfälle: 2 000 kr.

Var finns kliniken?

Må Bättre i Tranås. Karta »

Stress

Stress är en naturlig reaktion i kroppen som aktiveras när vi möter utmaningar eller hotfulla situationer. Men när stressnivån blir för hög eller pågår under en längre tid kan det påverka kroppen både fysiskt och psykiskt och leda till mer allvarliga hälsoproblem.

Vanliga fysiska och psykiska symtom på stress kan vara:

 • Huvudvärk
 • Muskelspänningar eller smärta
 • Magproblem
 • Sömnproblem
 • Hjärtklappning eller högt blodtryck
 • Ångest eller oro
 • Nedstämdhet eller depression
 • Irritation eller frustration
 • Koncentrationssvårigheter eller minnesproblem

Klimakteriebesvär

Under klimakteriet, då äggstocksfunktionen hos kvinnor minskar och menstruationen upphör, kan övergångsperioden avsevärt påverka livskvaliteten negativt.

 • Östrogen, ett viktigt kvinnligt könshormon, är inblandat i över 400 kroppsfunktioner och påverkar en mängd olika fysiologiska processer i kroppen.  
 • Under övergångsperioden minskar produktionen av både östrogen och progesteron, vilket kan leda till en mängd olika besvärande symptom.

Dessa symtom kan också förekomma i andra sjukdomar eller tillstånd, så det är alltid viktigt att rådfråga en läkare för att utesluta andra möjliga orsaker till besvären.

Ödem

Det är inte ovanligt att personer misstar en svullen kropp med övervikt som de försökt träna bort utan framgång. Istället kan det handla om olika typer av ödem, som lymfödem eller lipödem. Det är viktigt att fastställa orsaken till ödem för att få lämplig behandling eftersom det kan orsakas av exempelvis hjärt- eller njursjukdom.

Dessa besvär kan vara mycket jobbiga och påverka livskvaliteten på ett negativt sätt.

Lymfödem uppstår när lymfsystemet inte cirkulerar ordentligt, vilket kan leda till att vätska samlas i vävnaderna, något som ofta misstas som fetma. Lymfsystemet är ett ganska bortglömt men viktigt system, där vi själva har ansvaret för cirkulationen.

Systemet består av ett nätverk av kapillärer, noder och kärl som sträcker sig runt hela kroppen. Via så kallade laktealer samlar lymfvätskan upp avfallsprodukter från cellerna via interstitialvätskan. Lymfsystemet är också en vital del av vårt immunförsvar. I lymfnoderna bryts bakterier, virus och tumörceller ner innan de lämnar kroppen genom urinen.

Lipödem kännetecknas av onormala ansamlingar av fettceller, vanligtvis i ben och armar. Det kan vara smärtsamt och innebär inte sällan en psykologisk stress hos de som drabbas. Lipödem har ofta sin debut vid hormonella skiftningar, som pubertet, graviditet och klimakteriet.

Boka tid?

Fyll i dina kontaktuppgifter, så hör vi av oss!