Föreläsare med många deltagare (begränsad tid att ställa frågor).