Färre deltagare, mer praktiskt arbete och tid till personliga frågor.