Du visar för närvarande Det lymfatiska systemet

Det lymfatiska systemet

Anders Lönedal, utbildad vid Karolinska Institutet, har djup kunskap om kroppens funktioner, särskilt det lymfatiska systemet, som ofta förbises i dagens medicin. I denna podd förklarar han vad det lymfatiska systemet är, hur det fungerar, dess betydelse, och vad som händer när lymfvätskan stagnerar.

Lyssna här »