Du visar för närvarande pH of blood: What to know

pH of blood: What to know

Denna artikel på Medical News Today diskuterar blodets pH-värde och dess betydelse för hälsan. Det normala pH-värdet för blod är mellan 7,35 och 7,45, vilket gör det svagt alkaliskt. Kroppen reglerar detta pH genom lungorna, njurarna och buffersystemen för att undvika stora avvikelser. Onormala pH-nivåer kan leda till tillstånd som acidos (för surt) eller alkalos (för basiskt), vilket ofta indikerar underliggande hälsoproblem och kräver medicinsk utvärdering och behandling.

Till rapporten pH of blood: What to know »