Du visar för närvarande A Hyperventilation Theory of Job Stress and Musculoskeletal Disorders

A Hyperventilation Theory of Job Stress and Musculoskeletal Disorders

Hyperventilation, som leder till minskad arteriell CO2 och respiratorisk alkalos, påverkar muskuloskeletal hälsa negativt med ökad muskelspänning, kramper och ischemi. Övergången från diafragmatisk till torakal andning stressar nacke/axelregionen.
Teorin om hyperventilation ger innovativa insikter om hur arbetsstress bidrar till muskuloskeletala sjukdomar och betonar behovet av effektiva interventioner för arbetsorganisation och stresshanteringsmetoder.

Andningen fungerar som en måttstock för arbetslivsbalans, och strategier för hantering inkluderar andningsträning, lätt motion och pauser.

Till studien A Hyperventilation Theory of Job Stress and Musculoskeletal Disorders »