Du visar för närvarande Framgångsrika friska företag – en sömnrapport

Framgångsrika friska företag – en sömnrapport

Otillräcklig sömn påverkar kreativitet, produktivitet, beslutsfattande och ökar stresskänslighet, infektionsrisk och olycksrisk. Trots detta är sömn ofta underskattat på arbetsplatser där liten sömn anses prestigefyllt. Forskning visar att sömn är nyckeln för att undvika utbrändhet, och företag bör ta ansvar för anställdas sömn och informera om dess betydelse för hälsa och prestation, enligt Torbjörn Åkerstedt och Aleksander Perski från Karolinska Institutet under deras föreläsning i IVA:s nationella program ”Framgångsrika friska företag” 2005.

Till rapporten Framgångsrika friska företag »