Du visar för närvarande Lipoedema — a family story

Lipoedema — a family story

Texten diskuterar lipödem som påverkar cirka 300 miljoner kvinnor globalt, kännetecknad av onormal fettansamling i extremiteterna. Författaren, själv drabbad, delar en familjs berättelse om att hantera lipödem över generationer. Trots dess medfödda natur förblir tillståndet ofta oupptäckt eller missförstått. Författarens mamma diagnostiserades för sex år sedan efter att ha utvecklat sår på benen. Författaren belyser bristen på medvetenhet och stöd för personer drabbade av lipödem.

Till texten Lipoedema — a family story »