Du visar för närvarande Utbrändhet och hyperventilationssyndrom – finns det ett samband?

Utbrändhet och hyperventilationssyndrom – finns det ett samband?

En experimentell studie i syfte att undersöka subjektiva och fysiologiska skillnader mellan grupper med hög/låg utbrändhet avseende på hyperventilationssyndrom samt stress- och avslappningsresponser under/över experimentell stress och avslappning. Studien undersökte också skillnaden mellan dessa grupper beträffande regelbunden fysisk aktivitet.

Författaren drar slutsatsen att det finns ett samband mellan utbrändhet och hyperventilationssyndrom både subjektivt och fysiologiskt. Grupper med låg utbrändhet var mer fysiskt aktiva än de med hög utbrändhet.

Till studien Utbrändhet och hyperventilationssyndrom »