Du visar för närvarande Oxidative Stress and Glutathione Response in Tissue Cultures from Persons with Major Depression

Oxidative Stress and Glutathione Response in Tissue Cultures from Persons with Major Depression

En studie som visar att allvarlig depressiv sjukdom (MDD*) är kopplad till ökade markörer för oxidativ stress. Genom att undersöka humana dermala fibroblastkulturer (cellkulturer av fibroblaster från hudvävnad) från MDD-patienter, fann man ökad proteinkarbonylering och glutathionreduktas-uttryck i glukosförhållanden jämfört med kontrollgruppen, vilket tyder på en roll för oxidativ stress i MDD:s patofysiologi och öppnar möjligheter för nya antioxidantbehandlingar mot depression.

* MDD: Major Depressive Disorder

Till studien Oxidative Stress and Glutathione Response in Tissue Cultures from Persons with Major Depression »