Du visar för närvarande Andningsträning och prestation

Andningsträning och prestation

En rapport där Anders Olsson och Magnus Olsson redovisar en sammanställning av andningsträning, där de undersöker möjligheten att förbättra välbefinnande och prestation genom alternativ andning jämfört med den vanliga tillämpningen, och syftet är att ge en översikt över innebörden av sådan andningsträning samt olika tillämpningsmodeller. 

Till rapporten Andningsträning och prestation »