Du visar för närvarande Hyperventilation: The tip and the iceberg

Hyperventilation: The tip and the iceberg

Under det senaste decenniet har Papworth Hospitals avdelning för respiratorisk fysiologi studerat cirka 700 fall av hyperventilationssyndrom. 82% visade ingen påvisbar patologi, och de återstående fallen hade symtom främst relaterade till hyperventilering.

Till studien Hyperventilation: The tip and the iceberg »