Du visar för närvarande Mast Cell Disorders – Diagnosis and Treatment

Mast Cell Disorders – Diagnosis and Treatment

Tecken på mastcellssjukdomar är mångfacetterade och kan utlösas av exempelvis mediciner, kosttillskott, mat, miljökemikalier och känslomässiga reaktioner. Mastcellaktivering är unik för varje individ, och patienter kan ha många känsligheter utan traditionella allergier. Författaren uttrycker att det finns ett behov av ökad medvetenhet bland läkare om dessa sjukdomar och deras diagnos- och behandlingsmetoder.

Till presentationen Mast Cell Disorders – Diagnosis and Treatment »