Du visar för närvarande Our (Mother’s) Mitochondria and Our Mind

Our (Mother’s) Mitochondria and Our Mind

Mitokondrierna är små energiproducenter inuti våra celler. De får energi genom vår kost men bryts ner genom kemisk eller fysikalisk påverkan (korrosion) över tid. De utvecklades från bakterier, ärvs från moderns sida och spelar en avgörande roll för vår mental hälsa.

Motverkan av mitokondrisk korrosion kan åtgärdas med livsstilsfaktorer som motion, meditation, sömn, solljus och speciella dieter. Dysfunktionella mitokondrier påverkar råttsocial dynamik, men kan korrigeras med en vitamin, vilket har relevans för människor.

Till studien Our (Mother’s) Mitochondria and Our Mind »